Agenda 21 2030

Agenda 21 2030

Agenda 21 2030
It had been modified many times since then. Where Agenda 21 focused primarily on the environment, the Agenda is the foundation for governing the entire planet. It not only encompasses climate change, but the areas of economics, health, energy, education, agriculture, gender equality and social justice. It is being hailed by the UN as a new universal Agenda for all of humanity. Agenda is a plan of action for the people, the planet, and prosperity It will require the collaboration of all countries acting in partnership to take bold and trans formative steps needed to place the world on a more sustainable path. In essence, this is an agenda for transforming global society. These are some interesting concepts that must be questioned. I admit many of them sound quite good, I would even go so far as to say admirable. But upon closer inspection, these 17 goals and the targets that are a part of them appear to be nothing more than globalism at its worst. It will give the United Nations and those elite who have been working for a one world government for many years the opportunity to micromanage the lives of every man, woman, and child on the planet. End poverty in all its forms everywhere. Admirable, but not possible. The only way that would even approach feasibility would be to force those countries with a high level of satisfaction in the lifestyle they have worked for to be taxed in one form or another to give money to those who still have poverty. End hunger, achieve food security and promote sustainable agriculture This would mean that farmers would be told where to farm, how to farm, and who to sell their products. American farmers may be required to sell the products they sell to a country of faction that can not pay, or not pay enough to create a profit. Farms may go bankrupt, creating even more of a food shortage. Ensure healthy lives and promote well being for all. Perhaps a one world healthcare system. Does anyone actually believe that the healthcare we have enjoyed because of the markets here in America before Obama destroyed them with Obamacare will ever return as the system that it was. What will be the wait time when we need to get approval through a bureaucracy set up by the United Nations? Ensure equitable and inclusive education for all. Admirable idea, but what about the Islamic World. What will the UN do about the concept of women being second class citizens in the Islamic World, and not eligible for school. I fail to see how this would be resolved without military intervention, and I doubt the people of the US would allow the country to be pulled into another war. Achieve gender equality and empower all women and girls. Another good idea, but for the same reasons as 4 above, not attainable. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. This would take a massive influx of monies from the developed nations to make happen. It would not reach its objectives, and in fact would force the developed countries into third world status rather than improve the non developed countries. Ensure access to affordable, reliable, sustainable energy for all. Think Obamas clean energy fiasco on a global level. Promote sustained, inclusive, and sustainable economic growth full and productive employment and decent work for all. This sounds straight out of the socialist handbook. There has never been full employment in any developed country. And who will determine who works at each job.

What is agenda 21 death map

Als je Agenda 21 niets vond, oorspronkelijk gepland voor invoering indan zal Agenda je helemaal niet aanstaan, omdat deze de dingen op een geheel nieuwe leest zet. Politici die uit de school klappen of voortijdig ontslag nemen, worden disciplinair door een vroegtijdige dood gestraft. Het uiteindelijke doel van de Illuminati is om de planeet voor henzelf te bezitten, en te worden bediend door maximaal miljoen mensen die mogen voortleven als hun lijfeigenenwaarvoor de rest van de huidige bevolking wordt uitgeroeid. Door te herkennen welk onderdeel binnen ons dagelijks leven reeds is gerealiseerd, kun je vaststellen hoever de agenda inmiddels gevorderd is. Officieel bekend als het programma van Agendadat wordt opgehemeld als de manier om de hele wereld te laten samenwerken om het leven voor iedereen te verbeteren. Ze denken nog steeds dat de autoriteiten er zijn om voor hen te zorgen, en de uitleg op deze site als onmogelijk beschouwen, en dus afdoen als een verzonnen samenzwering. Helaas is dit NIET het geval. Maar nog veel belangrijker, de paus gaf zijn stempel van goedkeuring voor deze verraderlijk nieuwe Agenda Hij is waarschijnlijk de machtigste politiek religieuze leider op de hele planeet, en dus zijn goedkeuring is enorm belangrijk, omdat honderden miljoenen mensen hem met onvoorwaardelijke trouw volgen. Maar alsjeblieft laat de goedkeuring van de paus je niet bedriegen. Let wel; 15 jaar vanaf nu! Lees ze voor jezelf hier. Maar kijk eens wat verder wat de VN probeert te bereiken; dan vind je een aantal zeer verontrustende trends. Grote alarmbellen moeten afgaan zodra dingen zoals deze worden gelezen. De VN vraagt niet om toestemming, maar geeft een opdracht die de hele planeet verplicht om te voldoen aan de 17 doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling en de specifieke doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling ontworpen om onze wereld radicaal te veranderen voor Door middel van de gecontroleerde media wordt de massa van de bevolking verteld dat dit allemaal gebeurt om het milieu te redden en t. Te veel mensen zijn nog steeds onverschillig en onwetend van deze waarschuwingssignalen die overal waarneembaar zijn. Agenda 21 is vooral gericht op klimaatverandering en het milieu, maar de agenda gaat veel verder dan dat. De Agenda eist veranderingen voor wat betreft de economie, landbouw, onderwijs, gendergelijkheid, de gezondheidszorg en een hele reeks andere aspecten. Er zullen nauwelijks nog enige vormen van menselijke activiteiten over blijvendie niet onder de doelstellingen van de Agenda vallen. Ze zullen er niet komen, zonder een aantal belangrijke hobbels in de weg te overwinnen, maar dit is wel wat er staat te gebeuren. Helaas, is iedereen te druk bezig met te veel andere dingen dan Agendawaarom ze het aanstormende gevaar niet zien aankomen, terwijl het merendeel van de implementatie vlak onder hun neus gebeurt. Het land dat geen mensenrechten kent noch hanteert! Deze agenda is een plan van aanpak voor de mensen, de planeet, en de welvaart. Het wil ook de universele vrede versterken in grotere vrijheid. Wij erkennen dat het uitroeien van de armoede in al zijn vormen en dimensies, met inbegrip van extreme armoede, de grootste wereldwijde uitdaging is en een absolute voorwaarde is voor duurzame ontwikkeling. Alle landen en alle belanghebbenden, handelend in samenwerkingsverband, zullen dit plan uitvoeren…. Deze onschuldige formulering zal elke verdenking door het publiek wegnemen, maar het is een flagrante leugen en een totale misleiding over het belang en de gevolgen voor de mensheid, t.

Un agenda 21/2030 mission goals

Despite the persistency of the conspiracy, there is no truth to the claim that the United Nations is trying to depopulate the planet. It's not true, but the UN does have an Agenda 21, established at the summit, which calls for worldwide sustainable development, starting at the local level. It's a voluntary action plan and not legally binding. But it has been amended and reaffirmed over the years and exists to this day. Agenda 21 also calls for "achieving a more sustainable population. The UN also urges implementing sustainable patterns of consumption and production as being critical to meeting the demand for resources from the growing population. More here: hoax-alert. The United Nations for some people conjure up images of a benevolent organization intended for the preservation of human life wherever conflict occurs, and of encouraging international cooperation and peace. Thus, it is no wild conspiracy theorybut fact. Agenda 21 was United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development and was apparently developed as a means of restructuring the world population to lessen environmental impact and achieve an improved quality of life. One of the main ways of achieving this, however, is through encouraged and direct depopulation. Although the language used in the original page report that the UN published on Agenda 21 is vague and open to interpretation, as well as plausible deniability, the intentions in certain sections are clear. Depopulation to lessen environmental impact and stop overpopulation leading to instability. While this sounds like a positive thing in some aspects, mere policy changes at governmental level alone cannot create an environment where big enough changes can come about in a short space of time. To achieve such huge scale depopulation with a relatively short deadline the actions were taken would have to be drastic. Either a world war, global epidemic or some kind of widespread starvation caused by massive crop failures would be the only likely ways of achieving this. And those who wake up to this evil reality will be imprisoned in FEMA camps before their death. Is this what they are built for? Whether such a plan could ever actually be successful is another matter. Plans of this size and scope would require the collusion and agreement of at least every first world government in the world, not to mention that the number of resources and effort that would have to go into keeping something like this covered up would be astronomical. Reply as guest, log in or create an account. Turn on Javascript to use Disclose. Conspiracy Theories Agenda 21?

Agenda 2030 pdf

The United Nations and its mostly autocratic member regimes have big plans for your life, your children, your country, and your world. But if you love liberty, self-government, free markets, or the U. Constitution, you will almost certainly be wishing that the UN would leave you behind. It also dovetails nicely with the deeply controversial UN Agenda 21, even including much of the same rhetoric and agenda. Speaking on September 25 at the opening ceremony of the confab that adopted AgendaSecretary-General Ban Ki-moon hinted at just how far-reaching the plot really is. The Agenda agreement makes the audacity of the scheme clear, too. In simpler terms, Western taxpayers should prepare to be fleeced so that their wealth can be redistributed internationally as their own economies are cut down to size by Big Government. Wealth redistribution alone, however, will not be enough. Governments must also seize control of the means of production — either directly or through fascist-style mandates. How much less? But this rationale for accepting UN-imposed scarcity is patently false. Of course, the promoters of Agenda would claim that rather than impoverish us, the global regime they envision would take good care of us — through universal health coverage, for instance. The United Nations obviously agrees. But as important as targeting healthcare is to the globalist schemers, any plan for building international socialism would be lacking without also targeting the next generation with global-socialist propaganda. The sort of activists that the UN hopes to make your children into is also explicitly defined in the agreement. How much will Agenda cost? Yes, trillions. But the money needed to implement Agenda and other UN schemes is only part of the cost. Other parts include the loss of our national independence and freedom that the rise of global governance and global socialism would surely entail. Revealingly, empowering dictators to help in global governance is openly touted by Agenda Our success, and in particular the promise of a new world that awaits us, depends upon this commitment. The communist Castro regime vowed to work with socialist Venezuelan strongman Nicolas Maduro and other tyrants to impose the UN goals on their victims, too — all with financing from Western taxpayers. The agreement includes important proposals by China and many other developing countries in numerous aspects. While only contributing a small piece of the pie, the fact that Beijing is so excited about the agenda is quite revealing. The Obama administration, which apparently does not plan to present the UN scheme to the U. Senate for ratification as required by the U. Constitution, also offered a forceful defense of the UN agenda. Beyond governments and religious figures, much of the private sector also enthusiastically backed the new goals. However, the U. Senate was not consulted, as the Constitution requires for all treaties. And even if the Senate were to ratify it, the federal government cannot grant itself new anti-constitutional powers merely by approving a treaty. Therefore, the agreement has no force in the United States. But as UN Agenda 21 showed clearly, that does not mean that the Obama administration, and possibly future presidents, would not attempt to push it forward anyway. The American people, therefore, must demand through their elected representatives that the UN power grab be stopped. This article originally appeared in The New American's special report on climate. To order the report in either PDF or print format, click here. Thank you for joining the discussion at The New American. We value our readers and encourage their participation, but in order to ensure a positive experience for our readership, we have a few guidelines for commenting on articles. If your post does not follow our policy, it will be deleted.

Agenda 2030 exposed

Coronavirus and climate change may at first glance not seem to be connected. One is a tiny invisible virus, and the other is an issue as big as the planet itself. However, there are some While the coronavirus epidemic continues, with people debating on both sides whether it is being overplayed or underplayed, it is worthwhile pausing to consider what agendas — and I mean which NWO agendas — are Various independent researchers around the web, for around weeks now, have highlighted The hockey stick graph has become a well-known term and concept in climate change circles. AGW Anthropogenic Global Warming or manmade global warming advocates have often tried to justify climate change alarmism by citing data This so-called Green New Deal, which can be read here, promotes a broad, Nanochips and Smart Dust are the new technological means for the advancement of the human microchipping agenda. Due to their incredibly tiny size, both nanochips and Smart dust have the capacity to infiltrate the human The hijacked environmental movement is a symptom of the current general, collective state of humanity: good hearted but ignorant. Kind hearted but hoodwinked. Agenda Our research takes lots of time and energy. Category: Agenda Makia Freeman April 15, Makia Freeman February 20, Makia Freeman February 17, Makia Freeman August 29, Makia Freeman March 7, Makia Freeman October 20, Makia Freeman January 13, Makia Freeman September 23, AgendaManmade Global Warming Hoax. Makia Freeman February 19,

What agenda 2030 really means

Agenda 21 2030
The name of this plan is Agenda 21, and it was developed by the United Nations Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, as part of a sustainability policy. In a nutshellthe plan calls for governments to take control of all land use and not leave any of the decision making in the hands of private property owners. It is assumed that people are not good stewards of their land and the government will do a better job if they are in control. Individual rights in general are to give way to the needs of communities as determined by the governing body. Moreover, people should be rounded up off the land and packed into human settlements, or islands of human habitation, close to employment centers and transportation. Another program, called the Wildlands Project spells out how most of the land is to be set aside for non-humans. President Clinton signed it later and continued the program in the United States. Over cities in the U. The costs are paid by taxpayers. To read the full document click here. Watch the short video below to learn more on Agenda 21, in under 5 minutes. Sign in. Log into your account. Password recovery. All Activism World. If Bill Gates were President of the United States right now, he would prioritize keeping people across Kuma - Mar 26, 0. Prince Charles tests positive for coronavirus Kuma - Mar 25, 0. Prince Charles speaking at a dinner at Mansion House in London in aid of the Australian bushfire relief and recovery effort All Cannabis Food Water. Or WHO is lying the world? Kuma - Mar 23, 0. Numbers have a certain mystique: They seem precise, exact, sometimes even beyond doubt. But outside the field First, Marijuana. Are Magic Mushrooms Next? Liam S. Whittaker - May 9, 0. Whittaker - May 7, 0. All Research Space Technology. Whittaker - May 8, 0. Taking teenage rebellion to a new level, Oklahoma high school senior George Wang stunned teachers and fellow students when in April he co-authored a

What is the main aim of agenda 21

It is an action plan devised by the U. They push their globalist agenda on all of us of no rights to property and other rights. People were even fined for collecting rainwater in their own homes, according to CanadaFreePress. One such mean which is relatively ignored in the alternative media is mass population migration from Africa and the Middle East into the U. In Israel, they helped bring aboutmigrants from Africa who conquered entire neighborhoods in Southern Tel Aviv and other cities where the local population literally became refugees in their own country and fled to other parts in the country. I discovered that this is being paid for and these immigrants are being protected by NGOs Non-Government Agencieswhich are funded by foreign governments and foundations. I surmise that this is an orchestrated immigration to Israel, resembling that from Syria and Africa to Europe and the U. Again, Agenda 21 is carried out by NGOs funded by foreign countries, like the New Israel Fund funded by the Ford Foundation and others, including Muslim countries as well as such groups as the Open Society Foundation George Soros and Oxfam with the intentions, I surmise, to destroy Israel from within like with other Western countries. Does it ring a bell? So, what is wrong with it? It is implemented locally by municipalities of major cities worldwide, including London, Berlin, Rome. From my research, fifteen cities in Israel joined this NGO in This is paid for by you, and taxpayers worldwide not only in the U. This U. You can check the Agenda 21 programs implemented in your city or town by searching Agenda 21 and the name of your city in Google. I found these programs implemented in Haifa, the city where I live. Again, we can see here how children and teenagers and even children are being conditioned to such beliefs without perhaps realizing that they are being used to promote this agenda. Photo: cfact. My primary concern here was that a hidden agenda is being masked as a beneficial plan for humanity, while being exactly the opposite. The upshot of all this is removing national sovereignty and empowering the U.

Un agenda 2030 pdf

Agenda 21 2030
The Common Sense Show is dedicated to peaceful, non-violent social and political change. Dave Hodges has been publishing the Common Sense Show since The Common Sense Show features a wide variety of important topics that range from the loss of constitutional liberties, to the subsequent implementation of a police state under world governance, to exploring the limits of human potential. The primary purpose of The Common Sense Show is to provide Americans with the tools necessary to reclaim both our individual and national sovereignty. This includes the weekly radio show,other interviews and monologues, and the GSRadio archives. Listen Now. Submitted by Dave Hodges on Sunday, December 6, - It is called Agenda Of particular concern is goal 12, as it is the conduit from which the globalist depopulation agenda will be ushered in. Agenda Goal Ensure sustainable consumption and production patterns Follwing the planned economic collapse, Agenda will enforce the most brutal austerity programs ever conceived of, or ever enforced. Just as it was in the Hunger Games movie, all food, water and medicine will be rationed. Soon, cash will be banned. Automation will bring promises of unlimited food production. The public will be sold on the widespread use of robots to achieve this goal. It will be a ruse. The goal is to replace human workes with robots. It is chilling that a TV show from over 5o years ago predicted the time and events that we are now living in. They at first try to get rid of the product by selling at a reduced price and when that fails, they simply destroy the inventory. The latter is the fate that awaits the American people and ultimately the human race. Soon, humanity will no longer be needed because humanity has become the newest form of excess inventory. Soft Kill Methods Fluoride, aluminum from chemtrails and specific vaccines, artificial sweeteners, dangerous drugs VIOXX have constituted some of the passive means of depopulation. Because the majority of humans are no longer needed as a species. And of course, anybody that writes about our toxic environment, dangerous GMO food supply and tainted drinking water is a conspiracy theorist unless they work for the EPA and are preparing to steal your land. As devastating as the soft kill methods that we have been forced to endure are, these methods pale in comparison as to what lies ahead. On this point, Kissinger has a lot of company as depopulation has been the order of the day for quite some time among the globalists. Comments To comment, you must Log In or Register. Log in or register to post comments. Comment You can"t take the mark of the beast Be of good cheer because the day of your salvation draws near Gods will be done. Comment We are all so stupid. Poetry and philosophy lost their place here, get real, my friends. So clear. Stop mixing the Bible here, it was doctored by the same "Elders".

Agenda 21 pdf

Sign up today to join Evangelist Jonathan in the Tent Cities. Are you looking to grow spiritually? Visit our blog archives for free teaching, and our shop to order books! You can also read the free Revival Today Magazine here online as well. Revival Today provides biblical teaching on faith, healing, prosperity, freedom from sin, and living a victorious life. Evangelists Jonathan and Adalis Shuttlesworth have been preaching the Gospel full-time since May Revival Today; a ministry dedicated to reaching those that have never heard the gospel of Jesus Christ was launched in The Mighty Series is a compilation of Children's books taken directly from the Word of God without the side of political correctness. There isn't a junior Holy Spirit for kids; they can walk in the fullness of their calling and destiny right now. Do you love podcasts? Connect with the Revival Today Audio Experience! Jonathan Shuttlesworth. Live from South Africa with Ev. The Evangelism Summit with Ev. Raising Godly Children with Judy Shuttlesworth. February 12, In this teaching, you will understand what is behind the current love of abortion, the love for the environment, and the hatred of private wealth. You can also listen to the audio version of this broadcast on the Jonathan Shuttlesworth Podcast- available on all podcast platforms. He had two horns like those of a lamb, but he spoke with the voice of a dragon. He exercised all the authority of the first beast. And he required all the earth and its people to worship the first beast, whose fatal wound had been healed. He did astounding miracles, even making fire flash down to earth from the sky while everyone was watching. And with all the miracles he was allowed to perform on behalf of the first beast, he deceived all the people who belong to this world. He ordered the people to make a great statue of the first beast, who was fatally wounded and then came back to life. He was then permitted to give life to this statue so that it could speak. Then the statue of the beast commanded that anyone refusing to worship it must die. He required everyone—small and great, rich and poor, free and slave—to be given a mark on the right hand or on the forehead. And no one could buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number representing his name. Wisdom is needed here. Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast, for it is the number of a man. His number is You either belong to God, or you belong to this world. The Bible tells you that everything is going to head to one world ruler, a one world government, a one world military, and a one world economy. That antichrist system is not blessed by God. It will usher in the worst 7 year period that the earth has ever known. So when you see anything that pushes in that direction- you can know that it is not of God. God created man to be free. This antichrist spirit seeks to control the population. By the yearthey want certain things in place. By their definition, Agenda 21 is. Mobilizing citizens of the world to achieve the 2030 Agenda

Posted in yir

thoughts on “Agenda 21 2030

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *